March 21, 2018

1. הוא מתאים לכל הרמות, גם למתחילים שרגילים (בינתיים) לעמוד רק על הרגליים. בכל זמן נתון מתקיימים במקביל מספר שיעורים, תמיד אחד מהם הוא למתחילים.

2. זה האירוע הגדול של השנה, בו מתאספת לה הקהילה מכל רחבי הארץ, וכן מגיעים אליו רבים רבים מחו"ל, אחרי שמועות / התנסויות לא מעט...

Please reload

054-491-0439

תל אביב | נטף |  ישראל